Thùng carton đựng thuỷ, hải sản xuất khẩu

Liên hệ

Thùng carton đựng thủy, hải sản được Hoàng Phát thiết kế đặc biệt để đảm bảo an toàn và bảo quản sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Thông tin liên hệ:
Liên hệ nhân viên tư vấn Nhân viên sẽ liên hệ tư vấ sau 5 phút